Klinik genetik

Felaket

New member
Klinik genetik, genetik temele dayanan bir hastalığa ya da riske sahip şahıslara ve ailelelere teşhis yahut genetik istişare hizmeti veren özel bir tıbbi uzmanlık kısmıdır. Genetik bozukluklar bedendeki rastgele bir sitemi rastgele bir yaşta etkileyebilir. Tıbbi genetik uzmanlığının hedefi, genetik bir bozukluktan etkilenen yahut etkilenme riski bulunan insanların mümkün olduğunca olağan bir formda yaşamalarına ve üremelerine yardımcı olmaktır. Bunlara Ek olarak, doğum kusurları ve / yahut öğrenme kuvvetliğü olan epey sayıda birey, genetik faktörlerin araştırılması için genetik kliniklerine yönlendirilir. Çocukluk yahut hamilelik tarama programları yoluyla genetik bir rahatsızlıktan etkilenmesi beklenen bireylere de genetik hizmet gereklidir. Diyabet ve koroner kalp hastalığı üzere ondan sonrasındadan ortaya çıkan multifaktöriyel hastalıkların genetik katkıları belirlendiğinden, yüksek risk altındakiler için genetik hizmetler gerekebilir. İlaç reçetelemesini etkileyen genetik faktörlerin test edilmesi de giderek daha kıymetli bir aktivite haline gelmektedir.

Tıbbi genetik uzmanlığı, nesil boyunca ailelerle uğraşması ve her türlü beden sistemindeki bozukluklarla ve her yaş kümesi için hizmet sağlayabilmesi niçiniyle öteki tıbbi hizmetlerden ve uzmanlıklardan ayrılmaktadır.

Genetik klininiğnde danışana, başvurusunu takiben, bir genetik uzmanı atanur. Uzman, danışan ve tercihan ailesi ile klinik ayrıntılarını toplamak için temas kurar. Uzman çeşitli durumlarda danışana hastanede ya da meskende “genetik danışmanlık” sağlar. Birden fazla hasta için, genetik uzmanı ile muayene, araştırma, ve ileri teşhis formları sağlamak için bir randevu daha organize edilir. Duruma göre danışana, hastaneye yahut birinci basamak hekimlerine ayrıntılı bir özet mektubu gönderilir. Birtakım durumlarda genetik danışman aile ile uzun periyodik irtibatı sürdürür. Hizmetler, klinik durumun özelliklerine nazaran geniş aileye de gerektiği biçimde sunulur.

Danışanlar çoklukla,

Çocuklarında görülen bir hastalığın tanısı ve genetik taraflarını,

ailede görülen genetik bir rahatsızlığın kendileri ya da çocuklarında görülme mümkünlüğünü,

ailede görülen ya da görülmesi olası kanser durumlarının kendileri ile ilgili ihtiva ettikleri riskleri,

çocuklarında görülen rahatsızlıkların genetik etmenlere bağlı olup olmadığını,

eğer bağlı ise yinelama riskinin olup olmadığını,

gebelik sırasında çocuklarının genetik hastalığa sahip olup olmadığını,

kanser tedavilerinde kullanılabilecek yeni jenerasyon ilaçlara ygun olup olmadıklarını,

daha sağlıklı bir ömür biçimi geliştirmek için dikkat etmeleri gereken durumlara genetik miraslarının etkilerini

öğrenmek için genetik kliniğine başvururlar.

Çoğu klinik genetik görüşme 30 ila 45 dakika sürer. Görüşmeye birçok vakit yakın akrabalar da katılır.

Klinik genetik görüşme sıklıkla şu mevzular çerçevesinde geçer.

  • Danışanı kliniğe getiren gerçek niçinin irdelenmesi
  • Ayrıntılı aile ağacının çizilmesi ve aile ağacındaki akrabaların detaylı medikal geçmişlerinin belirtilmesi. (Bu bağlamda danışanlara akrabalarının durumları açısından bilgi sahibi olmaları yahut bilgi sahibi bir akrabalarını getirmeleri önerilir)
  • Bir yahut daha fazla akrabanın fizik muayenesi
  • Tıbbi kayıtlar için çeşitli fotoğrafların çekilmesi
  • Klinisyenin bulguları anlatması ve bunların tartışılması
  • Danışanın aklına takılanları sorması ve hareket için karar vermesi
  • Danışana çeşitli testlerin planlanması, test sonuçları ve düşünme için vakit verilmesi
Klinik görüşme daha sonrası klinisyen ve danışan muhtemel testler ve yeni muayeneler için bir planlama yaparlar ve bu planı takip ederler.
 
Üst