Çalışma, Biden’ın Justice40 programının hava kalitesindeki ırksal eşitsizlikleri kapatmayacağını söylüyor

dedeefendi

New member
yeni bir analiz Beyaz Saray’ın imza niteliğindeki çevresel adalet programının, kısmen yasal zorluklara karşı ayakta durmasını sağlama çabalarından dolayı, en kirli havayı kimin soluduğuna ilişkin ırksal eşitsizlikleri azaltamayabileceğini keşfetti.

Justice40 adlı program, belirli federal çevre yatırımlarından elde edilen karın yüzde 40’ını dezavantajlı topluluklara yönlendirerek eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Ancak Biden yönetimi, programı tasarlarken kimin fayda sağlayabileceğini hesaplarken ırkı kasıtlı olarak göz ardı etti. Yüksek Mahkeme geçtiğimiz günlerde, bazılarının federal çevre programlarını etkileyebileceğine inandığı bir karar olan, üniversiteye kabullerde ırka dayalı pozitif ayrımcılığı reddetti.

Bir yayına göre, program dikkatli bir şekilde uygulanmazsa, umulduğu gibi çalışmayabilir ve hatta bazı yönlerden dezavantajlı olabilecek daha beyaz topluluklardaki havayı iyileştirerek ırk ayrımını genişletebilir. Perşembe günü Science dergisinde çeşitli üniversitelerden ve çevresel adalet gruplarından araştırmacılar tarafından yapılan hakemli çalışma.

19 federal kurumu kapsayan Justice40’ta yer alan yatırımların toplamı milyarlarca dolar. Texas Southern Üniversitesi Bullard Çevre ve İklim Adaleti Merkezi direktörü Robert Bullard, “Bu sadece oyun parası değil” dedi. doktor Bullard’ın 1980’lerdeki araştırması, çevreyi kirleten tesislerin sistematik olarak renkli toplulukların yakınında inşa edildiğine dair en eski kanıtlardan bazılarını sağladı.


Yeni çalışma, atmosferde hareket eden bir kirletici modeli kullanarak ülke genelinde PM 2.5 veya ince partikül madde olarak bilinen bir tür hava kirliliğinin konsantrasyonlarını tahmin ediyor.

Araştırmacılar, hava kalitesi iyileştirmesinin mevcut “her zamanki gibi” gidişatını, Beyaz Saray tarafından tanımlandığı şekliyle dezavantajlı topluluklardaki hava kalitesinin genel oranın iki veya dört katına çıktığı iki alternatif senaryoyla karşılaştırdı. Bu geniş tanımlı dezavantajlı topluluklarda PM 2.5 seviyeleri daha hızlı iyileşse bile, beyaz olmayan insanlar için kirliliğin önemli ölçüde daha kötü olmaya devam edeceğini buldular.

Washington Üniversitesi’nde inşaat ve çevre mühendisliği profesörü ve makalenin yazarlarından biri olan Julian Marshall, “Burada elde ettiğimiz sonuçlar, ırk/etnik köken eşitsizliklerini ırk/etnisiteyi dikkate almadan ele alamayacağınızın kanıtıdır” dedi.

Beyaz Saray Çevresel Kalite Konseyi sözcüsü, çalışmanın Justice40 girişiminin nasıl uygulanacağını yansıtmayan varsayımlarda bulunduğunu söyledi.

1970 tarihli Temiz Hava Yasası’ndan bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde hava kirliliği genel olarak iyileşti, ancak son zamanlarda orman yangınlarındaki artış bu ilerlemenin bir kısmını tersine çevirdi. Kanada’daki yangınlardan çıkan orman yangını dumanı, bu yaz ülke genelinde Amerikalıları etkileyerek ulaşım, enerji santralleri ve endüstriyel tesisler gibi diğer kaynaklardan gelen kötü hava kalitesine maruz kalan topluluklar üzerindeki stresi artırdı.


Perşembe günkü araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki renkli insanlar genel nüfusa göre yüzde 14 daha fazla partikül madde (2,5) soluyor. Düşük gelirli insanlar bile, ırkları ne olursa olsun, bu tür kirliliğe genel nüfustan daha fazla maruz kalıyor, ancak sadece yüzde 3 daha fazla. Beyaz Saray tanımına göre, dezavantajlı topluluklar bu kirliliğe yaklaşık yüzde altı daha fazla maruz kalıyor.

PM 2.5, insanların akciğerlerine ve kan dolaşımına girecek kadar küçük, havadaki mikroskobik parçacıklardan oluşur. En kötüsü, uzun süreli maruz kalma akciğer kanserine, kalp krizine veya felce yol açabilir. Hava kirliliği ölümlerine ilişkin tahminler değişiklik gösteriyor ancak 2017’de yapılan bir araştırma, PM 2.5’in Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda yaklaşık 90.000 erken ölümle bağlantılı olabileceğini buldu.

Eşitliği40 sağlamak ve çevresel yatırımları dezavantajlı topluluklara yönlendirmek için Beyaz Saray Çevresel Kalite Konseyi, İklim ve Ekonomik Adalet Tarama Aracını geliştirdi. Aracın tarama kriterleri arasında gelir ve PM 2.5 maruziyetinin yanı sıra diğer yerel kirlilik, iklim değişikliği etkileri, enerji maliyetleri, sağlık, konut kalitesi, eğitim ve istihdam, ırk ve etnik köken yer alır ancak göz ardı edilir.

Bununla birlikte, bireysel federal kurumlar için Beyaz Saray yönergeleri, program yatırımlarını bu geniş “dezavantajlı topluluklar” kategorisindeki daha spesifik konumlara ve nüfuslara yönlendirmeleri için onlara hareket alanı sağlar.

Çevre Kalitesi Konseyi sözcüsü e-posta yoluyla şunları söyledi: “Bu çalışma, hava kalitesine yapılan yatırımların, gerçekte azaltmak için topluluklardan rüzgar hattının daha aşağısındaki kaynaklardan gelen kirliliği dikkate almadan gelişigüzel yapıldığı kurgusal bir senaryoyu analiz ediyor.”


Yine de, birincil tarama aracından ırkın çıkarılması, aktivistlerden ve araştırmacılardan eleştiri aldı. Kar amacı gütmeyen bir grup olan Çevresel Adalet için WE ACT’de araştırma analisti Manuel Salgado, ırkın ABD hava kalitesini belirlemede birçok faktörden yalnızca biri olmadığını, “en önemli gösterge” olduğunu söyledi. Bay Salgado, Perşembe günkü gazetenin yazarları arasında yer almıyordu, ancak kuruluşu analiz için araştırmaya dahil oldu.


doktor Beyaz Saray Danışma Konseyi üyesi olan ancak çalışmaya dahil olmayan Bullard, yeni değerlendirmenin Justice40 tarama aracının “muhtemelen gördüğüm en kapsamlı analizi” olduğunu söyledi.

Hava kirliliğinin farklı etkilerini inceleyen ancak bu çalışmaya dahil olmayan Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu’nda veri bilimcisi olan Francesca Dominici, araştırmanın titiz olduğunu ve “son teknoloji modellemeye” dayandığını söyledi.

Beyaz Saray tarama aracının her yıl güncellenmesi planlanıyor. WE ACT’den Bay Salgado, yönetimin mevcut tarama aracını daha rafine bir şekilde, nüfusu yalnızca ‘yoksun’ ve ‘yoksun olmayan’ olmak üzere iki ayrı kategoriye ayırmakla kalmayıp, aynı zamanda bir Kirlilik yelpazesini de dikkate alarak kullanabileceğini önerdi. hesaplar ve hangi toplulukların en çok etkilendiğini belirler.


Bu, bireysel federal kurumların Justice40 şemsiyesi altına giren yüzlerce daha küçük iklim, enerji ve kirlilik kontrol programının nasıl yönetileceğine karar verirken zaten benimsediği yaklaşımla daha uyumlu olabilir.
 
Üst