Biden’ın iklim yasası ABD’deki özel yatırımı dönüştürüyor

dedeefendi

New member
Güneş panelleri, hidrojen enerjisi ve elektrikli araçlar gibi temiz enerji projelerine yapılan özel yatırımlar, Başkan Biden’ın geçen yıl kapsamlı bir iklim yasasını imzalamasının ardından arttı. Bu gelişme, vergi teşviklerinin ve federal sübvansiyonların ABD’deki bazı tüketici ve işletme harcamalarının yeniden şekillendirilmesine nasıl yardımcı olduğunu gösteriyor.

Çarşamba günü yayınlanan yeni veriler, iklim yasasının ve Bay Biden’ın ekonomik gündeminin diğer bölümlerinin, ABD’nin güneybatısındaki otomotiv tedarik zincirlerinin gelişimini hızlandırmaya ve endüstriyel Ortabatı ve Güneydoğu’daki geleneksel otomobil üretim merkezlerini desteklemeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Yalnızca Demokratların desteğiyle kabul edilen 2022 yasası, Tennessee gibi muhafazakar kalelerde ve değişken eyaletler olan Michigan ve Nevada’da fabrika yatırımlarını destekledi. Yasa aynı zamanda Kaliforniya, Arizona ve Florida’da elektrikli arabalar ve ev tipi güneş panelleri için bir satın alma çılgınlığının alevlenmesine de yardımcı oldu.

Veriler, iklim yasasının kabul edilmesinden bu yana geçen yılda, temiz enerji teknolojilerine yapılan harcamaların ülkenin inşaat, ekipman ve dayanıklı tüketim mallarına yaptığı toplam yatırımın yüzde 4’ünü oluşturduğunu gösteriyor; bu da dört yıl öncesine göre iki kattan fazla.

Kanun şu ana kadar, Bay Biden’ın hızlandırmaya çalıştığı fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinde kilit bir sektörü ilerletmeyi başaramadı: Rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisi üretimine yapılan yurt içi yatırım, iklim yasasının üreticilere önemli teşvikler sunmasına rağmen geçen yıl düştü. Ve şu ana kadar yasa, tüketicilerin yüksek verimli ısı pompaları gibi bazı enerji tasarrufu sağlayan teknolojilere yaptığı harcamaların gidişatını değiştirmedi.


Ancak devlet düzeyine inen rapor, Sayın Biden’ın sanayi politikalarının özel sektördeki temiz enerji yatırım kararları üzerindeki etkisine ilişkin ilk ayrıntılı incelemeyi sunuyor.

Veriler, bir danışmanlık firması olan Rhodium Group’un yeni bir girişimi olan Temiz Yatırım Monitörü’nden geliyor; ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki Enerji ve Çevre Politikası Araştırma Merkezi. Bulguları, Beyaz Saray ve diğer yerlerdeki daha basit tahminlerin ötesine geçiyor ve Bay Biden’ın ekonomik gündeminin Amerika’nın yükselen temiz enerji ekonomisi üzerindeki etkisine ilişkin şimdiye kadarki en kapsamlı bakışı sunuyor.

Verilerin ilk kısmına öncülük eden araştırmacılar arasında, eski Obama yönetimi yetkilisi ve Rhodium’un ortağı Trevor Houser; ve Bay Biden’ın Ulusal Ekonomi Konseyi’nin eski yöneticisi ve MIT’de inovasyon uzmanı olan Brian Deese


Sayın Biden’ın Ağustos 2022’de imzalayarak yasalaştırdığı Enflasyonu Azaltma Yasası, yerli üretimi artırmak ve ülkenin fosil yakıtlardan uzaklaşmasını hızlandırmak için çok çeşitli kazançlı teşvikler içeriyor. Bunlar arasında gelişmiş akü üretimi, güneş paneli kurulumu, elektrikli araç alımları ve diğer girişimler için genişletilmiş vergi indirimleri yer alıyor. Bu vergi indirimlerinin çoğu fiilen sınırsızdır; yani yeterli yeni yatırımı teşvik etmeyi başarırlarsa vergi mükelleflerine sonuçta yüz milyarlarca dolara, hatta bir trilyon doların üzerine mal olabilirler.


Biden yönetimi yetkilileri, mevzuatla ilgili yeni harcamalara ilişkin şirket duyurularını sayarak, başkanın görev süresinin başlarında imzaladığı iki partili altyapı ve yarı iletken mevzuatının yanı sıra bu yasanın etkisini ölçmeye çalıştı. Bir Beyaz Saray web sitesi, şirketlerin şu ana kadar bu yasalarla ilgili yeni harcamalara yönelik 511 milyar dolarlık taahhüt açıkladığını tahmin ediyor; buna 240 milyar dolar elektrikli araçlar ve temiz enerji teknolojisi de dahil.

Rodyum ve MIT analizi, federal kurumlardan, ticaret gruplarından, kurumsal duyurulardan ve menkul kıymet başvurularından, haber raporlarından ve diğer kaynaklardan elde edilen verilerden yararlanarak, hedeflenen emisyon azaltıcı teknolojilere halihazırda ne kadar yatırım yapıldığına dair gerçek zamanlı bir tahmin sağlamaya çalışmaktadır. Sayın Biden’ın gündemi. Karşılaştırma amacıyla, veriler Başkan Donald J. Trump yönetimindeki 2018 yılına kadar uzanıyor.


Rakamlar, işletmelerin ve tüketicilerin temiz enerji teknolojilerine yaptığı gerçek – habersiz – yatırımların, Bay Biden’ın iklim yasasını imzalamasının ardından 2022’nin ikinci yarısı ve 2023’ün ilk yarısında 213 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Bu, önceki yıl 155 milyar dolar ve Bay Trump yönetimindeki ilk yıl verilerinin 81 milyar dolarına göre artış gösterdi.

Verilerdeki eğilimler, Sayın Biden’ın gündeminin temiz enerji yatırımlarına etkisinin, her hedef teknolojinin mevcut ekonomik koşullarına göre değiştiğini gösteriyor.


Bay Biden’ın en büyük başarıları, Amerikan imalatına artan yatırımı teşvik etmek ve piyasada nispeten yeni olan teknolojilere yatırımı teşvik etmek olmuştur.

Veriler, temiz enerji üretimine yapılan fiili yatırımların geçen yıl önceki yıla göre iki kattan fazla arttığını, bunun da kısmen Gürcistan’daki pil fabrikaları gibi yabancı yatırımlara bağlı olarak toplam 39 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. 2018 yılında bu tür yatırımlar neredeyse yoktu.

Bu harcamaların çoğunluğu Kaliforniya, Nevada ve Arizona’daki yeni Güneybatı faaliyet kümesi de dahil olmak üzere elektrikli araç tedarik zincirine odaklandı. Enflasyonu Azaltma Yasası, Amerika Birleşik Devletleri’nde temel minerallerin, pillerin ve otomobil montajının üretimini teşvik etmeyi amaçlayan yerli hisse gereklilikleri ile bu tür yatırımlar için çeşitli vergi indirimleri sağlıyor.

Ancak eyalet ekonomilerinin payı olarak imalat yatırımlarında en büyük kazananlar geleneksel otomotiv eyaletleri olmaya devam ediyor: Tennessee, Kentucky, Michigan ve Güney Carolina.


İklim yasası aynı zamanda endüstriyel bir yakıt oluşturmak için su atomlarını parçalayan yeşil hidrojene yapılan yatırımları da hızlandırmış gibi görünüyor. Aynı durum, mevcut enerji tesislerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının yakalanıp depolanmasını veya karbonun atmosferden uzaklaştırılmasını içeren karbon yönetimi için de geçerlidir. Tüm bu teknolojiler, yasa onlara vergi indirimleri yağdırmadan önce Amerika Birleşik Devletleri’nde ilgi kazanmakta zorlandı.


Hidrojen ve karbon yakalamaya yapılan yatırımların çoğu, bu teknolojilere odaklanmaya başlayan yerleşik fosil yakıt şirketleriyle dolu bir bölge olan Meksika Körfezi kıyısında yoğunlaşıyor. Karbon yakalama yatırımlarının bir diğer grubu, mısır etanolü ve diğer biyoyakıt üreten şirketlerin emisyonlarını azaltma çabalarına yatırım yapmaya başladığı Illinois ve Iowa gibi Ortabatı eyaletlerine odaklanıyor.

Houser bir röportajda, Enflasyon Azaltma Yasası’nda bu teknolojilere yönelik teşviklerin ve iki partili altyapı tasarısındaki diğer desteğin “bu iki teknolojinin ekonomisini temelden değiştirdiğini ve onları ilk kez genel anlamda maliyet açısından rekabetçi hale getirdiğini” söyledi.

Diğer teşvikler, kritik teknolojilerin ekonomisini henüz değiştirmedi, özellikle de son yıllarda yükselişe geçen ancak projelerin finansmanı giderek pahalı hale geldikçe küresel olumsuzluklarla karşı karşıya olan rüzgar enerjisi.

Bu yılın ilk yarısındaki rüzgar yatırımları, veri tabanının başlangıcından bu yana her zamankinden daha düşüktü.


Amerika Birleşik Devletleri’nde rüzgar enerjisi projeleri, kısmen bazı eyalet ve yerel yasa koyucuların muhalefeti nedeniyle, projelerin onaylanması, devredilmesi ve konumlandırılmasına yönelik hükümet süreçlerini yönlendirmede zorluk yaşıyor. Bay Houser, güneş enerjisi projelerinin ve buna bağlı güneş enerjisi depolama yatırımlarının, aşılması gereken daha az engel ile elektrik tüketicilerine daha yakın inşa edilebileceğini ve bunlara yapılan yatırımların 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 50 arttığını kaydetti.

Bazı tüketici pazarları yeni enerji teknolojileri için vaat edilen vergi indirimlerine henüz ikna olmadı. Yeni bir ısı pompası satın almayı 2.000 dolara kadar kaplayan yasaya rağmen Amerikalılar ısı pompası harcamalarını artırmadı. Geçtiğimiz yıl, ekonomilerine göre ısı pompalarına en fazla harcama yapan eyaletlerin tümü Güneydoğu’da yoğunlaşmıştı; Houser, tüketicilerin bu tür pompalara sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve yenisine ihtiyaç duyacaklarını söyledi.
 
Üst