Aile ağacı kimlere yapılmalıdır?

Felaket

New member
Aile ağacı kimlere yapılmalı ?

Aile üyelerini tek yapıda görmek isteyen sağlıklı bireylere.

Genetik bir hastalık, doğumsal anomali yahut kanserli bireylerin bulunduğu tüm ailelere.

Aile ağacınızdaki tüm bilgiler tamamlandığında ki kazanımlar

Aile ağacında kaç neslin bulunduğu

Ailenin kaç bireyden oluştuğu

Başvuran kişinin 1.derece akrabaların sayısı

Başvuran kişinin 2.derece akrabaların sayısı

Başvuran kişinin 3.derece akrabaların sayısı

Ailedeki akraba evliliği oranı ve Türkiye ortalaması ile karşılaştırılması

Ortalama doğum oranı ve Türkiye ortalaması ile karşılaştırılması

Genetik bir hastalığa sahip olanlar ile hastalık taşıyıcıları gösterilir.

Genetik bir hastalığa ilişkin risk taşıyanlar ve risk oranları gösterilir.

Ailede rastgele bir genetik test yapılmış ise olağan sonuçlar ve mutasyon bulunmuş olanlar gösterilebilir.

Kanserli olanlar ile risk taşıyanlar, risk oranları ile gösterilebilir.

Genetik testin kimlere gerektiği belirlenebilir.

Yakın takip gereken bireyler ve teklifler açıklanabilir.

Aile üyelerinin hangi kentlerde doğduğu ve hangi kentlerde hayatlarını sürdürdükleri yüzdelik dilimlerle gösterilebilir.
 
Üst